de werkwijzer

Onze projecten

Iedereen heeft recht op participatie in de samenleving, ook op de arbeidsmarkt. In een breed scala aan projecten, zijn onze teams van betekenis voor anderen. Onze projecten kenmerken zich door samenwerking met ketenpartners, we zijn zichtbaar en maken met onze werkzaamheden deel uit van de maatschappij. Onze teams bestaan uit een mix van deelnemers uit trajecten dagbesteding, participatie en re-integratie, vrijwilligers en professionals.

Wij houden rekening met beperkingen, maar kijken vooral naar de kracht en mogelijkheden van mensen.