Dagbesteding

Dagbesteding bij De Werkwijzer, stichting WINOT, geeft betekenis aan je leven en maakt een verschil in het leven van anderen! Onze projecten dragen bij aan een prettige en leefbare samenleving. Je maakt contact, krijgt ritme en ontwikkelt jezelf.

Dagbesteding, participatie en re-integratie voor een diverse doelgroep vormen de kern van onze missie. Van vroegtijdige schoolverlaters, langdurig werkelozen tot immigranten en van mensen met een verstandelijke beperking.

Samen met je trajectbegeleider en werkleider stellen we doelen vast. We vormen een team dat gericht is op het behouden en ontwikkelen van vaardigheden, en het ontdekken van talenten. Ook als bewoner van een zorgorganisatie ben je van harte welkom. Daarnaast bieden we ook begeleiding thuis, waar we je ondersteunen in je eigen vertrouwde omgeving.

Met verschillende partners werken we samen om diverse locaties en taken aan te bieden, zowel binnen onze eigen projecten als daarbuiten, zodat je kunt ontdekken wat het beste bij je past. Arbeidsmatige dagbesteding vormt een belangrijke opstap naar werk. We bieden ondersteuning bij stages en leertrajecten om je kansen op betaald werk te vergroten. Een indicatie via WMO, WLZ of PGB is vereist voor deze dienst.

Onze teams bestaan uit een mix van deelnemers uit de trajecten dagbesteding, participatie en re-integratie, vrijwilligers en professionals.

Participatie

Het actief betrokken zijn bij de maatschappij is van onschatbare waarde, maar niet iedereen kan dit op eigen kracht. In nauwe samenwerking met belangrijke partners zoals het UWV, gemeenten en scholen, bieden wij diverse trajecten aan om dit mogelijk te maken."

Re-integratie

De Werkwijzer is een erkend re-integratiebedrijf dat individuele ondersteuning biedt aan langdurig werklozen. We bieden diverse trajecten aan, zoals trainingen, beroepskeuzetesten, leer-werklocaties, individuele coaching en samenwerking met netwerkpartners.

Taalwerkstages +

Verbeter je Nederlandse taalvaardigheid en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt door praktijkervaring op te doen op onze leer-werklocaties. Wij helpen onze deelnemers om het vertrouwen te krijgen om effectief te communiceren in het Nederlands, met name tijdens de koffiepauzes of lunches op de werkvloer. Dit is een vorm van 'veilig oefenen', waarbij deelnemers stukjes uit de krant of een folder kunnen lezen, of voorwerpen kunnen benoemen die ze gebruiken tijdens hun werk, koffiepauze of lunch. Dit alles draagt bij aan de integratie van individuen en vergroot hun zelfvertrouwen op de Nederlandse werkvloer.

Jongerenttrajecten +

Ontdek je kansen en talenten met een oriëntatie- en trainingstraject van 3 maanden, waarbij we je begeleiden op onze leerwerklocaties.

Maatwerk trajecten +

Samen met gemeenten, werkgevers en zorgaanbieders stellen we op maat gemaakte trajecten samen voor werk, scholing of herstel na ziekte.

Participatie trajecten +

Ondersteuning bij actieve deelname aan de maatschappij, waarbij we samen doelen stellen en gebruikmaken van onze locaties, stages en vrijwilligerswerk.

UWV Modulair Pakket +

Ons modulaire pakket bestaat uit vier producten die tot doel hebben deelnemers te helpen bij re-integratie, het opbouwen van een sociaal netwerk buiten huis, deelname aan activiteiten en het vergroten van fysieke en psychische weerbaarheid. Het traject sluit af met een advies voor haalbaar werk of scholing in de nabije toekomst.

UWV Werkfit +

Het Werkfit-traject richt zich op het aanpakken van belemmerende factoren en het voorbereiden van deelnemers op activiteiten buitenshuis en de arbeidsmarkt. Via werkervaringsplaatsen of vrijwilligerswerk worden werknemersvaardigheden getraind.

UWV naar werk +

Het "Naar Werk"-traject is gericht op mensen die op korte termijn weer aan het werk kunnen. We helpen bij het vinden van een passende werkplek en maken een realistische beroepskeuze met goede kansen op de arbeidsmarkt.

Arbeidstraining +

Ons arbeidstraining- en belastbaarheidsonderzoekprogramma biedt training en praktische ervaring om passende werkzaamheden te ontdekken. We leren vaardigheden die de kans op betaald werk vergroten en ondersteunen bij het opbouwen van een geschikte conditie.

Maatwerk Traject +

Voor mensen met complexe hulpvragen bieden we maatwerktrajecten aan in samenwerking met gemeenten, werkgevers en zorgaanbieders. Op basis van een uitgebreide intake stellen we een vraaggericht traject samen ter voorbereiding op werk, scholing en/of het opbouwen van belastbaarheid na ziekte.

Job Coaching +

Job coaching is een voorziening van UWV en gemeenten. Het omvat persoonlijke begeleiding op de werkvloer om werknemers te ondersteunen bij het trainen van specifieke vaardigheden die nodig zijn om het werk zelfstandig uit te voeren. Voor job coaching moet men geregistreerd staan in het doelgroepregister.

Job Creating +

We helpen en begeleiden bedrijven bij het aanpassen van werkprocessen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te kunnen nemen of te behouden. Dit draagt bij aan een betere bedrijfsvoering en resultaten. We passen ons aan bij de bestaande bedrijfsvoering.

Begeleiding thuis

Begeleiding thuis door De Werkwijzer biedt persoonlijke ondersteuning en zorg aan inwoners van Noordoost Twente, zodat zij zelfstandig kunnen blijven wonen. Samen kijken we naar jouw unieke behoeften en bekijken we welke zorg het beste bij jou past.

Procedure +

De Werkwijzer kijkt eerst naar wat je zelf kan en of er familie, vrienden en/of vrijwilligers zijn die je kunnen helpen. Ook helpen onze medewerkers je om je financiële situatie op orde te krijgen, of taken uit te voeren in en rondom je huis. We ondersteunen bij het organiseren van een gezond leven, jezelf goed te verzorgen, en helpen je de juiste besluiten te nemen.

Aanvullend +

Is er daarnaast meer nodig, dan kijken we samen wat er nodig is en bekijken we welke zorg het beste bij jou past, want iedereen is uniek. Voor deze dienst is er een indicatie van de gemeente nodig. Wij kunnen je helpen bij de aanvraag.

>>> MEER INFO +

Heb je interesse, wil je je aanmelden of wil je meer informatie over een van onze diensten? Dan kan je vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Wij houden rekening met beperkingen, maar kijken vooral naar de kracht en mogelijkheden van mensen.