Home > Verwijzers

Onze verwijzers

De Werkwijzer is voor de regio van grote betekenis als het gaat om het bedienen van een bepaalde doelgroep. Het is daarom belangrijk om een groot scala aan producten aan (te blijven) bieden om de meest kwetsbaren van dienst te kunnen zijn.

De Werkwijzer staat voor inclusiviteit. Dit is terug te zien in het hoge aantal medewerkers dat in dienst is met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen een steentje bijdragen door deelnemers een veilige en vertrouwde omgeving te geven waar zij kunnen oefenen en zichzelf mogen zijn. Wij gaan vervolgens op zoek naar passende werkzaamheden voor de deelnemers, zodat zij hun talenten kunnen ontdekken en zich kunnen ontwikkelen.

We vinden het belangrijk om maatschappelijk relevante activiteiten uit te voeren waar onze deelnemers en vrijwilligers naar vermogen aan mogen meewerken. Deze doelstellingen kunnen we niet alleen behalen. Een goede samenwerking is daarvoor essentieel. Voor u als bedrijf of instelling zijn er veel mogelijkheden om met De Werkwijzer samen te werken.

Soms merk je helemaal niets, en dat is misschien wel het grootste compliment.

We ontzorgen gemeenten (financieel) door deelnemers in de werk- en/of thuissituatie te begeleiden naar passend werk en zelfstandigheid. Zo creëren we rust en structuur in de privé- en werkomgeving van onze deelnemers. Dit leidt tot meer leefbaarheid in de straat, wijk en stad. Wij bieden participatie- en maatwerktrajecten aan.

Bij langdurige werkloosheid kan de re-integratiecoach van het UWV adviseren om mensen te laten ondersteunen door een erkend re-integratiebedrijf. De Werkwijzer is een erkend leerwerkbedrijf dat op individuele basis samen met u op zoek gaat naar passend werk. Wij bieden vanuit hun een aantal pakketten aan zoals het UWV modulair pakket, UWV Werkfit, en UWV toeleiden naar werk.

Scholing is een groot onderdeel van de arbeidstraining. De Werkwijzer heeft een goede samenwerking met het ROC van Twente. We verzorgen voor meerdere gemeenten, in samenwerking met het ROC Twente, de taal/werk-stages. Zodoende dragen we bij aan een snellere integratie van onze deelnemers in de samenleving. Mensen die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen, volgen bij het ROC het onderwijsprogramma NT2 en/of bereiden ze zich voor op het inburgeringsexamen.

De Werkwijzer heeft een goede samenwerking met zorgroep St. Maarten. Onze deelnemers werken op de locatie De Molenkamp. Wilt u ook weten wat De Werkwijzer voor u kan betekenen? Neem dan contact op.

Begin met typen en druk op ENTER om te zoeken...