Home > Over ons > Relaties

Onze relaties

Samen met verschillende partners en relaties werken we aan het beste resultaat voor onze deelnemers, hun directe omgeving en breder gezien ook voor de maatschappij. De resultaten die we samen boeken zie je namelijk ook terug in het straatbeeld, je merkt het aan de sfeer in je buurt, het gevoel van veiligheid en saamhorigheid.

Soms merk je helemaal niets, en dat is misschien wel het grootste compliment.

Onze relaties

Klik hieronder op een tabblad om meer informatie te krijgen over een relatie

Gemeenten

Gemeenten

De gemeenten in Noordoost Twente zijn een belangrijke samenwerkingspartner en opdrachtgever van De Werkwijzer en onze deelnemers. Met ons team ondersteunen we de gemeenten met hulp bij hun zorgtaken. De resultaten die we samen boeken zijn merkbaar op meerdere niveaus in de gemeente. Een win-win-win situatie voor gemeente, inwoners en deelnemers.

Ambiq

Ambiq

Ambiq en De Werkwijzer hebben in 2014 besloten om voor een deel van hun activiteiten de krachten te bundelen. Dit heeft geresulteerd in een strategische alliantie, welke haar basis heeft in een alliantieovereenkomst. In deze overeenkomst zijn de afspraken over de samenwerking vastgelegd. Met de alliantie wordt ingespeeld op de toenemende vraag van met name gemeenten naar integrale dienstverlening aan inwoners met vragen op meerdere leefgebieden.

Hiernaast verzorgt Ambiq de salaris – en financiële- en clientadministratie voor De Werkwijzer.

OZJT/ Samen 14

OZJT/ Samen 14.

OZJT/Samen14 is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp en WMO zorg.  We werken op basis van de S 14 overeenkomst. Daarin zijn we gecontracteerd voor jeugdtrajecten,  dagbesteding en ondersteunende begeleiding individueel.

ozjt
Kringloop / De Beurs

Kringloop / De Beurs

Kringloopbedrijf De Beurs is een belangrijke samenwerkingspartner van De Werkwijzer. Beide bedrijven bieden producten en diensten aan die de wereld beter maken, zonder winstoogmerk. De dienstverlening en expertise worden al met enige regelmaat gebundeld, waarbij we elkaar versterken in onze dienstverlening.

Een voorbeeld waarin wij samenwerken zijn bv onze taalwerkstages.

de_beurs
Impuls

Impuls

Met welzijnsorganisatie Impuls hebben we een samenwerking in het project SIDS/klussendienst. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de klussendienst. Kwetsbare burgers uit Oldenzaal kunnen een beroep op de klussendienst doen voor allerhande kleine klusjes in en om huis.

Doel is het bevorderen van een zelfstandig leven in de eigen woning.

Zorggroep Sint Maarten

Zorggroep Sint Maarten

De samenwerking met zorggroep Sint Maarten kenmerkt zich door de bijzondere mix van mensen, leeftijden en hulpvragen. Samen met het personeel van de zorgroep, deelnemers en begeleiders van De Werkwijzer dragen we bij aan de zorg voor bewoners van locatie ‘De Molenkamp’ in Oldenzaal.

sint_maarten
Sport Oldenzaal BV

Sport Oldenzaal BV

Sportcentrum Vondersweijde is een multifunctioneel sport- en gezondheidscentrum in Oldenzaal. Medewerkers, deelnemers en begeleiders van het team van De Werkwijzer werken in het sportcafé en ondersteunen in facilitaire werkzaamheden. De buitenwerkzaamheden worden door de tuinploeg van De Werkwijzer uitgevoerd.

vondersweijde
Zorginstellingen

Zorginstellingen

In onze samenwerking met verschillende zorginstellingen staat de wens van de deelnemer altijd centraal. Wonen en dagbesteding kan gecombineerd worden maar ook apart worden georganiseerd. We bundelen daarom onze krachten om het beste resultaat te behalen.

Wij werken o.a. samen met:

de-twentse-zorgcentra
estinesa
ribw
van-den-bent
UWV

UWV

De Werkwijzer en UWV werken nauw met elkaar samen om succesvolle trajecten uit te voeren. Hierbij kun je denken aan “modulair pakket, werkfit maken” en  “fit naar werk”.

De werkwijzer is een door het UWV erkende jobcoach organisatie.

uwv
Scholen

Scholen

De Werkwijzer is in 1990 opgericht om schoolverlaters van de VSO MLK (nu praktijkschool) op te vangen. Voor deze doelgroep was onvoldoende plaats binnen de sociale werkvoorzieningen. Tegenwoordig werken we met meerdere scholen actief mee in opleiding van studenten en leerlingen door ze een leer-werkplek aan te bieden.

Wij o.a. werken samen met:

leering-metaal
roc-van-twente
twentscarmelcollega
vso_korhoen_
zonecollege_logo
logo-attendiz-cmyk
Bedrijven

Bedrijven

Wij kunnen onze missie alleen realiseren met hulp van verschillende bedrijven waar wij onze deelnemers begeleiden d.m.v. stages , job coaching of naar (betaald) werk. Ook delen wij graag onze kennis over job creation.

Wij werken in onze leer-werk locatie productie en montage samen met:

tvt
kulhkamp

Co-creatie

De Werkwijzer wil met ketenpartners verbinding zoeken, verbouwen en vernieuwen door middel van co-creatie.

Met co-creatie bedoelen we het samenbrengen van kennis, waarden en het samenbrengen van handelen. Het verschil tussen samenwerken en co-creatie zit hem er in dat je bij co-creatie dwars door bestaande samenwerkingen, organisaties en processen heen gaat. Je betrekt iedereen die het betreft en ontwikkelt samen iets nieuws.

Co-creëren kan vanuit bestaande expertise die er is in Noordoost-Twente. We willen als De Werkwijzer ook onderzoeken of er een behoefte ligt die door De Werkwijzer ingevuld kan worden en daar dan partners bij zoeken. De behoefte moet dan gezocht worden vanuit de samenleving en/of de inwoner. Vanuit de behoefte starten is sterker dan eerst partners zoeken en dan een behoefte er bij ‘bedenken’.

Op deze manier is een aantal jaren geleden samen met welzijnsorganisatie Impuls, de gemeente Oldenzaal en De Werkwijzer het project de klussendienst ontstaan. Vanuit de behoefte van inwoners uit Oldenzaal, waarbij sprake was van eenzaamheid en sociaal isolement is de klussendienst opgezet.

Begin met typen en druk op ENTER om te zoeken...