Home > Over ons > Ondernemingsraad

De ondernemingsraad

Door de groei van het aantal medewerkers kent De Werkwijzer sinds 2018 een ondernemingsraad. Eens per twee weken komen zij samen voor intern overleg of overleg met de directeur-bestuurder. De ondernemingsraad vindt zowel het contact met de achterban als met de directeur-bestuurder van groot belang. Vanuit deze driehoek wil de OR verbinden en inspireren om tot een goed functionerende onderneming te komen.

De OR bestaat uit 3 leden, te weten:

  • Annette Rosens [voorzitter]
  • Merlyn Haverkort [secretaris]
  • Michel Broenink [lid]

Wet op ondernemingsraden:
De Wet op Ondernemingsraden (WOR) is leidend voor de advies- en instemmingsonderwerpen van de OR. Deze wet geeft een helder inzicht in de wettelijke mogelijkheden die de OR heeft.

Verdere taken, verplichtingen en rechten zijn vastgelegd in het reglement ondernemingsraden. Voor contact kunt u opnemen met de ambtelijke secretaris Merlyn Haverkort: or@werkwijzer-oldenzaal.nl

Begin met typen en druk op ENTER om te zoeken...