Home > Over ons > Kwaliteit

Kwaliteit bij bij Werkwijzer

De Werkwijzer hecht veel waarde aan kwaliteit. De deelnemers van De Werkwijzer die bij ons in een traject zitten verdienen de beste ondersteuning. Binnen De Werkwijzer zijn we continu bezig om de bedrijfsvoering en de uitvoering van de processen te evalueren en verbeteringen door te voeren. De medewerkers willen we handvatten bieden in hun dagelijkse werkzaamheden.

Het kwaliteitsmanagementsysteem is daarmee ondersteunend aan het bieden van veilige ondersteuning en begeleiding die aansluit bij de vraag van de deelnemer en andere belanghebbenden. We zetten hierbij kwaliteitsinstrumenten in die hierbij ondersteunend zijn.

We gebruiken hierbij het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015.

Dit kwaliteitskeurmerk is overigens geen einddoel. De Werkwijzer wil iedere dag zichzelf ontwikkelen en verbeteren. Hierbij speelt De Werkwijzer proactief in op de ontwikkelingen in de samenleving, waarbij inclusiviteit en co-creatie belangrijke elementen zijn.

Tevredenheidsonderzoeken

De Werkwijzer hecht veel waarde aan de tevredenheid van onze cliënten, opdrachtgevers, bezoekers en medewerkers. Wij meten dit regelmatig door middel van tevredenheidsonderzoeken, de resultaten hiervan worden gedeeld op onze nieuwspagina.

Begin met typen en druk op ENTER om te zoeken...