Home > Over ons > Bestuur

Het bestuur

De functie van directeur/bestuurder bij De Werkwijzer wordt vervuld door Tonnie Harmelink

Algemene kenmerken:
De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en toetsing van het beleid, de bedrijfsprocessen en de positie van De Werkwijzer in de regio. De directeur/bestuurder is de bindende factor tussen alle geledingen en processen, creëert draagvlak voor gewenste veranderingen en is zowel naar binnen als naar buiten het gezicht van De Werkwijzer. De directeur/bestuurder rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Toezicht.

Bestuursmodel & Managementstructuur:
Als besturingsmodel hanteert De Werkwijzer het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. De werkorganisatie wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur, bijgestaan door een managementteam. In het managementteam hebben, naast de directeur/bestuurder, nog drie clusterleidinggevenden zitting. In de statuten, opgesteld op 13 mei 2011 door notaris Kienhuis/Hoving, staat de bestuursbevoegdheid vermeld. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De functie:
De directeur/bestuurder is de bindende factor bij uitstek tussen alle geledingen en processen, creëert draagvlak voor gewenste veranderingen en is zowel naar binnen als naar buiten het gezicht van De Werkwijzer. Hij/zij draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid, vertaalt strategische en financiële beleidsplannen van de organisatie naar concrete doelstellingen voor de onderscheiden beleidsgebieden en faciliteert de realisatie daarvan. Daarbij combineert hij/zij een duidelijke inhoudelijke visie met een zakelijke aanpak en initieert de benodigde interne (veranderings)processen. Van de directeur/bestuurder wordt verwacht dat hij/zij verder invulling geeft aan maatschappelijk ondernemerschap binnen De Werkwijzer.

Tonnie Harmelink heeft in 2018 met succes een tweejarig accreditatietraject afgerond bij de NVZD (Nederlandse vereniging van bestuurders in de zorg). Met deze accreditatie werkt hij actief mee aan de professionele ontwikkeling als bestuurder.

Begin met typen en druk op ENTER om te zoeken...