Home > Over ons

Onze missie
en organisatie

In onze sociale onderneming kijken we naar de mogelijkheden van onze deelnemers, ondanks zijn of haar beperkingen. We bieden ondersteuning in allerlei vormen, zodat iemand lekkerder in zijn vel zit en goed functioneert op de plek waar hij werkt, woont en leeft.

We creëren maatwerk, omdat iedereen uniek is. Samen ontdekken we wat mogelijk is, en waar ieders uitdaging ligt. Doen wat kan! Of je nu een fysieke of mentale beperking hebt of om andere redenen een afstand hebt tot de arbeidsmarkt en de maatschappij, wij zijn er voor je!

Met onze begeleiding gaan we voor een duurzaam resultaat, zowel voor de individu als voor de maatschappij. Dit betekent aandacht voor ieders wensen en mogelijkheden, aandacht voor producten die we gebruiken en aandacht voor het proces. Dit zie je ook terug in onze relaties met verschillende instanties en opdrachtgevers.

“Iedereen doet mee, jij ook!”

Onze deskundigheid uit zich op verschillende terreinen van dagbesteding, participatie en re-integratie doormiddel van werkzaamheden en leertrajecten in de techniek, maar ook in horeca, groenonderhoud, serviceklussen en op creatief niveau. Onze leer-werkprojecten hebben waar mogelijk een maatschappelijk doel midden in de samenleving, zoals de Stationsrestauratie in Oldenzaal, onze inzet bij Zorggroep St. Maarten en onze klussendienst.

We werken hard om mensen op hun eigen niveau te laten slagen, op weg naar een plek in de maatschappij met meer structuur, een baan of de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen.

Vitaliteit is voor ons belangrijk en dit zie je terug in onze werkwijze en in hoe wij omgaan met elkaar. We houden onszelf en elkaar scherp op mentaal en fysiek vlak met beweging, gezonde voeding en muziek!

De positieve verandering die we zien op individueel niveau werkt door in de maatschappij, we geloven erin betekenisvol te zijn voor het geheel. Noem het het butterfly-effect, noem het betrokkenheid, noem het samen wonen, samen werken, samen leven. Niemand staat alleen, iedereen participeert, dát is voor ons inclusiviteit!

Duurzaamheid

Bij De Werkwijzer hechten we grote waarde aan duurzaamheid, ten bate van de maatschappij in het algemeen en van de directe werkomgeving van onze deelnemers in het bijzonder. Aan duurzaamheid zitten veel aspecten, en De Werkwijzer tracht waar mogelijk haar steentje bij te dragen. Zo heeft De Werkwijzer de in 2019 geïnvesteerd in het grondig verduurzamen van haar panden aan de Textielstraat 23-25 te Oldenzaal.

Daarnaast hebben meerdere projecten van De Werkwijzer een duurzaam karakter. Voorbeelden daarvan zijn het project met Revopal waarbij recyclebare kartonnen pallets worden geproduceerd, en de lokale voedseltuin waar biologische producten worden geteeld die bij de Oldenzaalse voedselbank terechtkomen. Ook stellen we onze deelnemers waar mogelijk in staat om met het openbaar vervoer te reizen.

De Werkwijzer onderschrijft het belang van CO-2-reductie, het bevorderen van circulair werken en het belang van een werkomgeving die de gezondheid van deelnemers en medewerkers bevordert.

Begin met typen en druk op ENTER om te zoeken...