Home > ISO 9001:2015 certificaat opnieuw behaald!

ISO 9001:2015 certificaat opnieuw behaald!

We zijn trots dat we u kunnen informeren dat De Werkwijzer haar hercertificering ISO 9001:2015 opnieuw heeft behaald. Dat houdt in dat onze processen inzichtelijk, beheersbaar en bestuurbaar zijn en wij aantoonbaar aan de gestelde eisen voldoen. We vinden het belangrijk dat we hoge eisen stellen aan de kwaliteit van onze dienstverlening en dat we interne processen op orde hebben.

Begin met typen en druk op ENTER om te zoeken...