Home > Klachten

Heb je een klacht?

Als je van mening bent dat het reglement niet goed wordt nageleefd, kun je een klacht indienen.

De Stichting WINOT heeft een klachtenprocedure. Voor vragen over de klachtenprocedure kun je terecht bij Tonnie Harmelink of Paulien Weustink.

Begin met typen en druk op ENTER om te zoeken...