Home > Klachten

Heb je een klacht?

Vertrouwenspersonen

De Werkwijzer spant zich in om voor zowel deelnemers, vrijwilligers en medewerkers een veilige omgeving te zijn. Er kan echter altijd iets zijn dat in vertrouwen met een onafhankelijke persoon besproken moet worden. Binnen onze organisatie hebben we twee interne vertrouwenspersonen: Bram Roeloffzen en Lotte Wesselink. Daarnaast hebben we ook een externe vertrouwenspersoon: mevrouw I. Nijhof.

Als je van mening bent dat het reglement niet goed wordt nageleefd, kun je een klacht indienen.

De Stichting WINOT heeft een klachtenprocedure, hoe dit precies werkt is vastgelegd in ons klachtenprotocol. Wanneer je inderdaad een klacht wil indienen doe je dat door dit formulier in te vullen en in een gesloten enveloppe te verzenden aan:

Klachtencommissie stichting WINOT
Textielstraat 23
7575 CB Oldenzaal

Begin met typen en druk op ENTER om te zoeken...