In

SROI is Social Return On Investments. Het doel is extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Zo hopen overheid en werkgevers zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen. Het is soms een voorwaarde in een aanbesteding.

Recent Posts

Begin met typen en druk op ENTER om te zoeken...