Home > Diensten > Re-integratie

Re-integratie

Bij langdurige werkloosheid kan het UWV of de gemeente adviseren om U te laten ondersteunen door een re-integratiebedrijf. De Werkwijzer is een door het UWV erkend re-integratiebedrijf dat op individuele basis samen met u op zoek gaat naar een passende oplossing. We maken daarbij gebruik van alle faciliteiten die De Werkwijzer in huis heeft zoals bijvoorbeeld trainingen, beroepskeuzetesten, de leer-werklocaties, individuele coaching en de samenwerking met netwerkpartners.

“Wij bieden verschillende trajecten
aan voor re-integratie”

UWV Modulair pakket
De modulaire re-integratiediensten bestaan uit vier producten en zorgen ervoor dat we nog meer tijd en uren hebben om mensen echt goed te kunnen helpen. Het doel van dit pakket is dat de deelnemer deel kan nemen aan een sociaal netwerk buitenshuis, in staat is zelfstandig aan activiteiten deel te nemen, en om de fysieke- en psychische weerbaarheid te verhogen. Het traject wordt afgesloten met een advies over hoe werk of scholing in de nabije toekomst haalbaar kan worden.

UWV Werkfit
Eerst wordt gekeken wat de belemmerende factoren zijn en hoe we deze kunnen aanpakken. Vervolgens bereiden we de deelnemer voor op het verrichten van activiteiten buitenshuis en op de arbeidsmarkt. Op een werkervaringsplaats of door het uitvoeren van vrijwilligerswerk trainen we de werknemersvaardigheden.

UWV toe leiden naar werk
Voor mensen die op korte termijn in staat zijn om het werk te hervatten kunnen we het Naar Werktraject aanbieden. Wij gaan samen met de werkzoekende aan de slag om een passende werkplek te vinden. Wij helpen om een duurzame beroepskeuze te maken met realistische kansen op de arbeidsmarkt.

Arbeidstraining/ belastbaarheid onderzoek
Training in arbeid draagt bij aan het vinden en behouden van een baan. Daarvoor bieden wij een goed test- en trainingsprogramma aan waarbij in de praktijk kan worden geoefend en ervaren welke werkzaamheden het meest passend zijn. In de arbeidstraining is veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om de kans betaald werk te vergroten. Wij ondersteunen bij het opbouwen van een goede conditie die past bij de persoonlijke situatie.

Maatwerk traject gemeenten
Voor mensen met complexe hulpvragen kunnen wij voor gemeenten, werkgevers en zorgaanbieders een maatwerktraject samenstellen. Op basis van een uitgebreide intake stellen we een vraaggericht traject samen. Deze trajecten kunnen ingezet worden als een (voor)traject naar werk, scholing en/of opbouwen van belastbaarheid na ziekte.

Job coaching
Job coaching is een voorziening van UWV en van de gemeenten. Job coaching is de persoonlijke begeleiding op een nieuwe werkplek. De begeleiding vindt plaats op de werkvloer. De job coach ondersteunt de werknemer bij trainen van specifieke vaardigheden die nodig zijn om het werk goed en zo zelfstandig mogelijk uit te kunnen uitvoeren. Om voor job coaching in aanmerking te kunnen is et nodig om in het doelgroep register te staan.

Job creation
We helpen en begeleiden bedrijven met het aanpassen van werkprocessen om daardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te dienst te kunnen nemen of te kunnen houden. Job creation draagt bij aan een betere bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten. We sluiten aan bij de bestaande bedrijfsvoering.

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met De Werkwijzer.

Overige diensten:

Heb je interesse, wil je je aanmelden of wil je meer informatie? Neem dan contact op met De Werkwijzer.

Begin met typen en druk op ENTER om te zoeken...