Home > Diensten > Participatie

Participatie de Werkwijzer

Participeren in de maatschappij betekent dat je hierin actief deelneemt. Door mee te doen ben je van betekenis voor een ander, werk je aan je eigen gezondheid en draag je bij aan een betere samenleving. Niet iedereen lukt dat op eigen kracht.

Hieronder kunt u lezen over de trajecten die wij aanbieden op het gebied van participatie:

Taalwerkstages

De taalwerkstage is ervoor om mensen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen te ondersteunen in het vergroten van hun taalvaardigheid. Taalwerkstages zijn een middel om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het helpt te participeren en te integreren in Nederland.
Tijdens het traject werken deelnemers mee binnen één van onze leer-werklocaties waar in de praktijk geoefend kan worden met het eigen maken van de Nederlandse taal en werknemersvaardigheden. Veel deelnemers combineren de stage met taallessen bij een school, zoals een ROC. Daar waar kan organiseren en begeleiden wij stages in het bedrijfsleven.

Trajecten jongeren

Het oriëntatie- en trainingstraject wordt veelal ingezet voor jongeren die tijdelijk geen aansluiting hebben op school of werk. Het traject duurt 3 maanden waarin we aan de hand van een POP, beroepskeuzetest en arbeidstraining onderzoeken waar je belemmeringen, maar nog belangrijker je kansen en talenten liggen met betrekking tot werk en/of scholing.
Jongeren die vastgelopen zijn helpen wij met het ontwikkelen van een toekomstplan. Gedurende het traject werk je mee binnen één van onze leerwerklocaties.

Maatwerk trajecten gemeenten

Door onze leerwerklocaties in combinatie met onze ervaring in het begeleiden van deelnemers met complexe hulpvragen kunnen wij voor gemeenten, werkgevers en zorgaanbieders een maatwerktraject samenstellen. Op basis van een uitgebreide intake stellen we een vraaggericht traject samen. Deze trajecten kunnen ingezet worden als een (voor)traject naar werk, scholing en/of opbouwen van belastbaarheid na ziekte. Maatwerktrajecten kunnen intern bij de leerwerklocaties worden ingezet, maar ook extern door middel van stages.

Wilt u meer informatie over de verschillende trajecten, neem dan hier contact op met De Werkwijzer.

Participatie trajecten gemeenten

In opdracht van de gemeenten ondersteunen wij mensen die actief willen deelnemen aan de maatschappij. Aan de hand van een individueel traject, stellen wij samen met jou haalbare doelen en een plan van aanpak op. De locaties van De Werkwijzer, stageplekken en vrijwilligerswerk worden ingezet om het traject te vullen en het beste uit jezelf te halen en talenten te ontdekken.

Overige diensten:

Heb je interesse, wil je je aanmelden of wil je meer informatie? Neem dan contact op met De Werkwijzer.

Begin met typen en druk op ENTER om te zoeken...