Home > ANBI

ANBI status

De Werkwijzer is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, een Instelling tot algemeen nut. Om dat predikaat te verkrijgen en te behouden moeten een aantal documenten ter inzage liggen.

Begin met typen en druk op ENTER om te zoeken...